Dom > Знање > Sadržaj

Organska zrna kafe

Aug 31, 2018
Organic Coffee Beans

Organska zrna kafe se uzgajaju tokom rasta stabala kafe. Kemijske sirovine ne uzgajaju se bez pesticida, insekticida, herbicida i veštačkih prehrambenih aditiva. Od otkrivanja, uzgoja, uzgoja, žetve i proizvodnje vode u tlu, moraju se ispuniti organski uslovi i procesi. Strogo kontrolisana, to je visoko kvalitetno zrno kafe proizvedeno u harmoniji sa prirodom, što je od velike koristi za zdravlje i zaštitu životne sredine.

Samo mali procenat kafe na svetu je zaista organska sertifikovana kafa, jer ovaj proces sertifikacije traje dugo, oko tri godine. Takva transakcija će uzrokovati pad proizvodnje kave za čak 50%. Dakle, kada proizvođači kave odluče da sprovedu organsku sertifikaciju, to znači da počinje dugotrajna i skupa investicija.