Dom > Знање > Sadržaj

Šta je prah maltodekstrina?

Dec 07, 2018
Maltodextrin Powder

Maltodekstrin u prahu se također naziva vodotopivi dekstrin ili enzimski dekstrin. Napravljena je od raznih vrsta skroba kao sirovina, kontrolisana hidrolizom kako bi se smanjila hidroliza, prečišćavanje i sušenje. Sirovine su škrobni kukuruz, pirinač i slično. Može biti i rafinisani skrob kao što je kukuruzni skrob, pšenični škrob, tapioka škrob ili slično. Godine 1970. Veberbacher je maltodekstrin definisao na sledeći način: skrob, koji se kontrolira hidrolizom i ima DE vrijednost manju od 20%, naziva se maltodekstrin da bi se razlikovao proizvod dekstrin proizveden pirolizom škroba. Glavni karakter maltodekstrina je direktno povezan sa stopom hidrolize. Vrednost DE ne samo da ukazuje na stepen hidrolize, već je i važan indikator za prihvatanje karakteristika proizvoda. Razumijevanje odnosa između vrijednosti DE i fizičkih svojstava proizvoda iz serije maltodekstrina pogoduje pravilnom odabiru različitih proizvoda maltodekstrina.